Syari’ah

Pembahasan Ringkas Tentang Qurban

Menjelang hari raya Idul Adha, penting kiranya kaum Muslimin mengetahui berbagai perkara tentang ibadah qurban. Pembahasan qurban ini dikutip dari kitab ‘Umdatu As-Salik Wa Uddatu An-Nasik, yang ditulis oleh Syihabuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Lu’lu’ bin Abdullah An-Naqib Ar-Rumi Al-Mishri. Seorang ulama yang hidup pada abad ke tujuh hijriyah dan …

Read More »